Akademik Özgeçmişim

Anasayfa Akademik Özgeçmişim

Yabancı Diller:

  • İngilizce
  • Almanca
  • Hollandaca

Eğitim:

İhtisas:            2002-2009 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak Nöroşirürji Anabilim Dalı

Üniversite:     1994- 2000 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Lise:               1991-1994 İzmir Atatürk Lisesi

Ortaokul:        1987-1991 İzmir Fatih Koleji

İlkokul:           1982-1987 Hobbema School (Hollanda)

Çalıştığı Kurumlar:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi -2014 …

Sakarya Özel Adatıp Hastanesi-2011-2014

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi 2010

Çankırı Devlet Hastanesi-2009

Ankara Üniversitesi Ibni Sina Hastanesi-2006

Celal  Bayar ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi 2002-2009

Yurt Dışı Deneyim:

The National Center for Spinal Disorders Budapeşte Macaristan, Kasım 2015-Mart 2016 (Spine Tumor Fellowship) (Türk Omurga Derneği Burs Ödülü ile)

University of Miami School of Medicine Miami-ABD,  Mayıs- Ağustos 2014  (Visiting Fellowship)

Tıpta Uzmanlık Tezi:

Deneysel Omurilik Yaralanmasında Alfa-Lıpoık Asıtın Doza Bağımlı Nöroprotektıf Etkilerinin Araştırılması

Eserler Listesi:

A.  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan makaleler

SCI-Exp. Kapsamındaki dergilerde yayınlanan araştırma makalaler:

1       Guvenc G, Sarp AF, Kizmazoglu C, Uzunoglu I, Atar M, Tuna S, Sayin M, Yuceer N. Craniometric Analysis of Skullbase With Magnetic Resonance Imaging in Patients With Chiari Malformation. J Craniofac Surg. 2019 May/Jun;30(3):818-822.

2       Sayin M, Gurgen GS, Sayin SS, Guvenc G, Yuceer N. Does the Anti-Migraine Drug Rizatriptan Affect Early Neural Tube Development in Chick Embryos? Turk Neurosurg. 2019;29(1):106-109. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.23431-18.1.
3       Sayin M, Şimşek FE. Pregabalin administration induces alterations in neural tube development during early embryonic stages. Turk Neurosurg. 2018 Sep 14. doi:10.5137/1019-5149
4       Güvenç G, Kizmazoğlu C, Sayin M, Türe HS. Surgically Treated Status
Epilepticus due to Large Cortical Tuber and Long-Term Follow-Up Results. Turk Neurosurg. 2018 Mar 19. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.21343-17
5       Turan Y, Sayın M, Local Tissue Electrical Resistances In Transpedicular Screw Application In Thoracolumbar Region.Turk Neurosurg. 2016 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.14185-15.0

6       Yaldiz C,Ceylan D,  Sayın M,Kacira T,Dilek F, The effects of levetiracetam on neural tube development of chick embryos. Neursurg Q.2014;25(4):1

7       Ösün A, Samancıoğlu A, Temiz P,  Temiz C, Sayın M. Histologic Changes At The Intervertebral Disc Tissue After Laser Nucleotomy. Journal of Neurological sciences. 2013, Volume 30, Number 3, Page(s) 566-572.

8       Sayın M, Temiz P, Var A, Temiz C. The dose dependent neuroprotective effect of alpha lipoic acid ın experimental spinal cord ınjury. Neurol Neurochir Pol. 2013;47(4):345-51.

9       Tatli E, Buturak A, Doğan E, Alkan M, Sayin M, Comparison of anti-embolic protection with proximal balloon occlusion and fitler devices during carotid artery stenting: clinical and procedural outcomes. Postepy Kardiol Inter 2013;9,3 (33)

10    Savas A, Sayın M. Subarachnoid bleeding into the superior cerebellopontine cistern after radiofrequency trigeminal rhizotomy:case report.Acta Neurochir (Wien). 2009 Aug 11.

11    Temiz C, Temiz P, Sayin M, Ucar K.Effect of cepea extract-heparin and allantoin mixture on epidural fibrosis in a rat hemilaminectomy model.Turk Neurosurg. 2009 Oct;19(4):387-92.

12    Temiz C, Temiz P, Demirel A, Sayin M, Umur AS, Ozer FD.Effect of sodium phenytoin concentration on neural tube development in the early stages of chicken embryo development.J Clin Neurosci. 2009 Feb;16(2):307-11. Epub 2008 Sep 17

13    Selcuki M,Umur AS, Vatansever S, Sayın M, Temiz C. Selcuki D. Adult Type Tethered Cord Syndrome Presenting As Lumbar Disc Syndrome; Report Of Two Cases.Journal of Neurological sciences. 2007, Volume 24, Number 1, Page(s) 095-099.

14    Selçuki M, Vatansever S, Umur AS, Temiz C, Sayin M. Apoptosis seems to be the major process while surface and neural ectodermal layers detach during neurulation. Childs Nerv Syst. 2008 May;24(5):577-80. Epub 2007 Nov 16

B.   SCI-Exp kapsamı dışındaki dergilerde yayınlanan makaleler

1       Sayın M. Anadolu Toplumu C2 Omurga Laminasinin Radyomorfometrik Cerrahi Anatomisi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, CBU-SBED, 2018, 5(3):94-98

2       Sayın M, I.D. Cingöz, Dalbayrak S. Lomber Dejeneratif Omurgada Dinamik ve Yarı Dinamik Sistemin Yeri. Türk Nöroşir Derg 28(2):244-247, 2018

3       Sayın M,Uzunoğlu İ, Spinal İmplantlar ve Fiziksel Özellikleri.  Türkiye Klinikleri Dergisi, 2017,7(3), 287-291.

4       Güvenç G, Kızmazoğlu C, Aydın HE, Sayın M, Yüceer N.  Orbita İçine Uzanan Dumbbell (Halter) Dermoid Kist ve Cerrahi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. Osmangazi Tıp Dergisi Ocak 2016;38(1):42-47 DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.14638

5       Temiz C, Arslan M, Sayın M, Vatansever S,Giray G, Var A. Effects of Nitric Oxide Vascular Endothelial Growth Factor Systems in Chick Embryo CerebralVasculogenesis and Angiogenesis.  J Clin Anal Med 2012;3(4): 393-7

6       Temiz C, Barutcuoğlu M, Duransoy YK, Sayın M. Lumbar microdiscectomy without flavectomy: Technical note and review of literature. Türk Nöroşirürji Dergisi. 2009:19:3:185-190

7       Barutçuoğlu M, Umur AŞ, Yaman O, Eminoğlu M, Özdemir S, Sayın M, Selçuki M, Temiz C. Lomber omurgada Finneson Skalasının Önemi. Hipokrat Lokomotor, 2007, cilt 7, sayı 44, 336-340

8       Temiz C, Umur AŞ, Sayın M, Bayındır P, Pabuşçu Y. Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Vertebroplasti ve Kifoplasti. Olgu Sunumu ve Genel Bakış. Lokomotor Dergisi 2006 (6): 682-686.

Bildiriler

C.    Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiri

1.     Sayın M, Does Transverse diameter of the cervical spinal canal play a  role on CSM development?.  6th International Maleysian Spine Congress,3-5 August 2018, Kuala Lumpur  Malesia

2.     Sayın M, Sayın SS, Gurgen GS, Güvenç G, Yüceer N. Does the antimigraine drug rizatriptan effect neural tube development in early chick embryos? XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery.20-24.08.2017

3.     Cingoz ID,Sayın M,Çakır V,Atar M,Kızmazoğlu C,Yuceer N.  Hybrid Treatment of Arteriovenous Malformations.  XVI. World Neurosurgery Congress 2017

4.     Tatlı E,Buturak A,Doğan E,Alkan M,Sayın M,Yılmaztepe M,Atakay S (2013).  Comparison of Anti- Embolic Protection with Proximal Balloon Occlusion and filter Devices During Carotid Artery Stenting: Clinical and Procedural utcomes.  TSC 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 26-29 October 2013, Antalya

5.     Selçuki M, Umur A.S, Temiz C, Selçuki D, Sayin M. Scoliosis may be sole sign of tethered spinal cord. XX’th Biennial Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery, 6–11 March 2006,Martinique

D.   Uluslararası Poster Bildiri

1.     Temiz C, Sayın M, Umur AŞ.  CT guided kyphoplasty. World Spine IV Congress  July 29-August 1,2007, Istanbul, Turkey.

2.     Temiz C, Umur AŞ, Sayın M, Akbaşak A, Preoperative and Postoperative Evaluation of Somatosensorial Evoked Potentials of Upper Extremities in Surgical Treatment of Cervical Intervertebral Disc Herniation. World Spine IV Congress  July 29-August 1, 2007. Istanbul, Turkey.

E.    Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiri

1.     Sayin M, Nasıl bir İmplant Nasıl bir Vida? Yaşlanan Omurga Sempozyumu, 31 Ekim 3 Kasım 2019 (Davetli Konuşmacı)

2.     Sayin M, Chiari malformasyonu 2 ve 1,5. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilmsel Kongresi 2019 (Davetli Konuşmacı)

3.     Sayın M, İmplant Yapısı Ve Komplikasyon Etkileşimi.  Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, 26-29 Eylül 2018 (Davetli Konuşmacı)

4.     Sayın M Osteoporotik Çökme Kırıkları Tedavisinde Kifoplasti Yeterli midir?  Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, 26-29 Eylül 2018

5.     Gürkan G,Uzunoğlu İ,Sevin İ,Sayın M,Yuceer N (2018).  Servikal Laminoplastide sık görülen komplikasyon: Lamina Kırığı.  Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu 26-29 Eylül 2018

6.     Uzunoğlu İ,Taşkala B,Guvenc G,Kizmazoglu C,Sayın M,Yuceer N,  Talamik Kitle Nedeniyle Opere Edilen Olguların Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 10 Olgunun Analizi.  Türk NöroşirürjiDerneği 32. Bilmsel Kongresi 2018

7.     Sayın M, İmplant Yetmezliği ve revizyon Cerrahisi.  Servikal ve Dejeneratif Omurga Sempozyumu 21-24 Eylül 2017 (Davetli Konuşmacı)

8.     Sayın M  Lomber Disk Hernilerinde Spinal Enjeksiyonlar:Ne zaman? Hangi Teknik Tercih Edilmeli?.  Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi (Davetli Konuşmacı)

9.     Sayın M. Lomber disk hernilerinde: Ne zaman, hangi teknik tercih edilmeli? Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. Türk Nöroşirürji Dergisi 2016, Cilt 26, Sayı 2, sayfa 26.

10.  Sayın M, Temiz C, Temiz C, Barutçuoğlu M, Var A. Deneysel omurilik yaralanmasında alfa-lipoik asitin nöroprotektif etkilerinin araştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi SS-78.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 19 Ek Sayı, sayfa 56, 2009.

11.  Barutçuoğlu M, Temiz C, Sayın M, Duransoy YK, Özdemir S, Umur N. Deneysel omurilik yaralanmasında insan rekombinant eritropoetinin (RHUEPO) nöroprotektif etkisinin değerlendirilmesi: Deneysel çalışma.  Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi SS-33.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 18 Ek Sayı, sayfa 40. 2008

12.  Halaç N, Örgüç Ş, Sayın M, Pabuşcu. Acil spiral servikal BT’lerde Pozisyonun Atlantooksipital  ve Atlanto-aksiyel eklem ilişkileri üzerine etkisi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi 2006. SB- 123.

F.Ulusal Kongrelerde Sunulan Poster Bildiriler

1.     Sayın M, Güvenç G, Yüceer N. Bel ağrısı ve akut parparezi ile başvuran hemofili tanılı hastada spinal avm. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi. Türk Nöroşirürji Dergisi 2017, Cilt 27, Ek sayı 1, sayfa 152.

2.     Sayın M, Güvenç G,Cingöz İ, Yüceer N. Kronik Sırt ağrısı yakınması ile başvuran spinal arteriovenöz fistül. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi. Türk Nöroşirürji Dergisi 2017, Cilt 27, Ek sayı 1, sayfa 156.

3.     Sayın M, Güvenç G, Yüceer N. Başağrısı ile başvuran adamantiomatöz kranyofarenjiom. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi. Türk Nöroşirürji Dergisi 2017, Cilt 27, Ek sayı 1, sayfa 168.

4.     Sayın M, Güvenç G, Taşkala B, Yüceer N. Tuberoskleroz kompleks özellikleri göstermeyen subependimal dev hücreli astrositom. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi. Türk Nöroşirürji Dergisi 2017, Cilt 27, Ek sayı 1, sayfa 200.

5.     Sayın M, Güvenç G, Gürkan G, Yüceer N. Opere meningomiyelosel tanılı hastada sekonder gelişen intramedüller epidermoid tümör. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi. Türk Nöroşirürji Dergisi 2017, Cilt 27, Ek sayı 1, sayfa 270-271

6.     Sayın M, Güvenç G, Yüceer N. Yetişkin Bir Hastada Geç Dönem Boyunda Ekstranöral Lenf Nodu Yayılımına Yol Açan Posterior Fossa Medulloblastomu. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi. Türk Nöroşirürji Dergisi 2016, Cilt 26, Sayı 2, sayfa 184.

7.     Yüceer N, Güvenç G, Sayın M, Gürkan G. Başvuru anında hidrosefali tespit edilen ve çok hızlı fatal seyir gösteren difüz beyin sapı gliomu. Türk Nöroşirürji Derneği 30.Bilimsel Kongresi. Türk Nöroşirürji Dergisi 2016, Cilt 26, Sayı 2, sayfa 194.

8.     Yüceer N, Güvenç G, Sayın M,Attar M, Gelal MF, Ünay FÇ. Preoperatif fonksiyonel MRG ile doğrulanan sağ parietal lezyonun interhemisferik yolla eksizyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 30.Bilimsel Kongresi. Türk Nöroşirürji Dergisi 2016, Cilt 26, Sayı 2, sayfa 198

9.     Sayın M, Kızmazoğlu C, Yüceer N. Sırt ağrısı ile başvuran spinal arteriovenöz malformasyon. Türk Nöroşirürji Dergisi 2016, Cilt 26, Sayı 2, sayfa 234

10.  Sayın M, Sayın S. L3 patlama kırığına yaklaşım: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi EPS-093. Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 cilt: 21 Ek sayı, sayfa 150

11.  Sayın M, Sayın S. İzole travmatik olmayan kortikal  subaraknoid  kanama : Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi EPS-232. Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 cilt: 21 Ek sayı, sayfa 196

12.  Sayın M, Sayın S, Epidural hematomu taklit eden subdural hematom  : Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi EPS -272. Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 cilt: 21 Ek sayı, sayfa 210

13.  Umur AŞ, Yılmaz Ö, Sayın M, Özdemir S, Taneli C, Selçuki M. Çocukluk çağı ateşli silah yaralanmasına bağlı lomber ve sakral pleksus yaralanması: olgu sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi EPS-275.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 19 Ek Sayı, sayfa 195, 2009.

14.  Umur AŞ, Sayın M, Eminoğlu M, Selçuki M. Lomber intradural abse oluşturan dermal sinus traktusu ve yarık damak anomalisi birlikteliği: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi EPS-165.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 19 Ek Sayı, sayfa 161-162, 2009.

15.  Barutçuoğlu M, Temiz C, Eminoğlu M, Sayın M, Yaldız C, Yaman O. Lomber disk cerrahisinde operasyon sahasının ringer laktat ile mekanik temizliğinin peridural fibrozis oluşumuna etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi EPS-137.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 19 Ek Sayı, sayfa 152, 2009.

16.  Temiz C, Sayın M, Yaman O. Radyofrekans Nükleoplasti Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi EPS-91.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 19 Ek Sayı, sayfa 139, 2009.

17.  Temiz C, Barutçuoğlu M, Yaman O, Yaldız C, Torakal ve lomber 360 derece füzyon- stabilizasyon: klinik sonuçlarımız. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi EPS-92. Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 19 Ek Sayı, sayfa 139, 2009.

18.  Temiz C, Sayın M, Yaman O, Umur AŞ, Barutçuoğlu M. Travmatik torakal ve lomber fraktürlerde laminektomi. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi TPS-80.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 18 Ek Sayı, sayfa 95. 2008

19.  Temiz C, Umur AŞ, Temiz P, Sayın M, Yaldız C, Barutçuoğlu M. Lazer Nükleotomi uygulamaları sonucunda intervertebral disk dokusunda oluşan histopatolojik değişiklikler. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi EPS-67.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 18 Ek Sayı, sayfa 119. 2008

20.  Barutçuoğlu M, Sayın M, Yaman O, Umur AŞ, Temiz C. Nadir bir servikal instabilite nedeni: Grisel Sendromu. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi EPS-78.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 18 Ek Sayı, sayfa 122. 2008

21.  Umur AŞ, Sayın M, Duransoy YK, Barutçuoğlu M, Temiz C. Salmonelloza bağlı omurga enfeksiyonu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel KongresiEPS-265. Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 18 Ek Sayı, sayfa 176. 2008

22.  Temiz C, Sayın M, Umur AŞ. Bilgisayarlı tomografi eşliğinde kifoplasti. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi TPS-62.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 17 Ek Sayı, sayfa 101-102, 2007.

23.  Turan Y, Sayın M, Demirçivi ÖF, Temiz C. Torakolomber Bölgede Transpediküler Vida Uygulamasındaki Lokal Doku Elektriksel Dirençleri. TND 21. Bilimsel Kongresi . Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 Cilt 17 sayfa 103.

24.  Umur AŞ, Sayın M, Temiz M, Selçuki M.Büyük İntrakranial Araknoid Kistlerde Tedavi Seçenekleri:Olgu SunumuTürk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi Antalya Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 17 Ek Sayı sayfa 134-135 2007

25.  Umur Aş, Sayın M, Temiz C.  Primer İntraserebral Kist Hidatik: Olgu Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi Antalya Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 17 Ek Sayı Sayfa 167 2007

26.  Umur AŞ, Sayın M, Temiz C. Bir olguda; gergin omurilik sendromu, diastematomiyeli, vertebra anomalisi , skolyoz birlikteliği: Olgu sunumu Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi Antalya Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 17 Ek Sayı, sayfa 134 2007

27.  Umur Aş, Temiz C, Sayın M, Selçuki M, Selçuki D, Gergin omurilik sendromuna eşlik eden genitoüriner sistem anomalileri. . Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi PS-401.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 16 Ek Sayı, sayfa 184-185, 2006.

28.  Selçuki M, Umur AŞ, Vatansever S, Temiz C, Sayın M, Selçuki D.Gergin omurilik sendromunda filım terminale serbestleştirmenin skolyoz deformitesi üzerindeki etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi P-052.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 15 Ek Sayı, sayfa 120, 2005.

29.  Selçuki M, Umur AŞ, Vatansever S, Temiz C, Sayın M, Selçuki D. Lomber disk hernisi bulguları ile görülen erişkin gergin omurilik sendromu: iki olgu sunumu. . Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi P-046.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 15 Ek Sayı, sayfa 120, 2005.

30.  Selçuki M, Umur AŞ, Temiz C, Mirzai H, Sayın M, Demir A. Rathke yarığı kisti olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi P-038.Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 15 Ek Sayı, sayfa 113, 2005.

G. Kitap Bölüm Yazarlığı

1.     Sayın M, Cingöz ID. İmplant Yapısı ve Komplikasyon Etkileşimi, Spinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Revizyon Yaklaşımları TND spinal ve periferik sinir cerrahisi öğretim ve eğitim grubu yayınları no: 20, 2018, 431-439

2.     Sayın M, Omurga için kullanılan ortezler. Omurga ve omurilik cerrahisinde Tanı El  Kitabı TND spinal ve periferik sinir cerrahisi öğretim ve eğitim grubu yayınları no: 19, 2017; 146-150.

3.     Sayın M. Temel ve Klinik  Nöroşirürji Soruları kitabı. US akademi. 2016 ISBN:978-605-9358-01-9

4.     Sayın M, Temiz C, Thorascopic Instrumentation. Minimally Invasive Spine Surgery. Intertıp . 2015; Chapter 38: 281-288. ISBN:978-605-5004-09-5

5.     Sayın M. Far lateral disk hernileri literatür derleme. Far lateral disk hernileri. Güncel spinal cerrahi serisi Kitapları. Intertıp. 2015/1, 109-121.

6.     Sayın M, Dalbayrak S. Plazma Hücreli Neoplazmlar(Plazmasitoma, Multipl miyeloma), Eozinofilik granüloma. Omurga ve Omurilik tümörleri . TND spinal ve periferik sinir cerrahisi öğretim ve eğitim grubu yayınları no: 16. 2014;183-191

7.     Sayın M, Temiz C. Deformite Cerrahisinde kullanılan implantlar. TND spinal ve periferik sinir cerrahisi öğretim ve eğitim grubu yayınları no: 18. 2015;575-582.

8.     Sayın M. Geriatrik hastalarda entrümanlı füzyon sonrası hayat kalitesi. Makale çeviri. TND spinal ve periferik sinir cerrahisi öğretim ve eğitim grubu Bülteni Ekim 2010/49: 5-7

H. Atıflar

1.     Sayin M, Gurgen GS, Sayin SS, Guvenc G, Yuceer N. Does the Anti-Migraine Drug Rizatriptan Affect Early Neural Tube Development in Chick Embryos? Turk Neurosurg. 2019;29(1):106-109. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.23431-18.1. (1 adet)
2.     Sayin M, Şimşek FE. Pregabalin administration induces alterations in neural tube development during early embryonic stages. Turk Neurosurg. 2018 Sep 14. doi:10.5137/1019-5149 (1 adet)
Sayın M, Temiz P, Var A, Temiz C. The dose dependent neuroprotective effect of alpha lipoic acid ın experimental spinal cord ınjury. Neurol Neurochir Pol. 2013;47(4):345-51 (13 adet)
Tatli E, Buturak A, Doğan E, Alkan M, Sayin M, Comparison of anti-embolic protection with proximal balloon occlusion and fitler devices during carotid artery stenting: clinical and procedural outcomes. Postepy Kardiol Inter 2013;9,3 (33)  (5 adet)
Savas A, Sayın M. Subarachnoid bleeding into the superior cerebellopontine cistern after radiofrequency trigeminal rhizotomy:case report.Acta Neurochir (Wien). 2009 Aug 11. 11 ADET
Temiz C, Temiz P, Sayin M, Ucar K.Effect of cepea extract-heparin and allantoin mixture on epidural fibrosis in a rat hemilaminectomy model.Turk Neurosurg. 2009 Oct;19(4):387-92. 16 ADET
7.     Temiz C, Temiz P, Demirel A, Sayin M, Umur AS, Ozer FD.Effect of sodium phenytoin concentration on neural tube development in the early stages of chicken embryo development.J Clin Neurosci. 2009 Feb;16(2):307-11. Epub 2008 Sep 17  8 adet

8.     Selçuki M, Vatansever S, Umur AS, Temiz C, Sayin M. Apoptosis seems to be the major process while surface and neural ectodermal layers detach during neurulation. Childs Nerv Syst. 2008 May;24(5):577-80. Epub 2007 Nov 16 10 ADET

I. Tez Danışmanlığı

Deneysel Omurilik Yaralanmasında Ozon’ nun Nöroprotektif  Etkinliğinin Araştırılması- Tıpta Uzmanlık Tezi, As.Dr.Gökhan Gürkan

J. Bilimsel Araştırma Projesi

Deneysel Omurilik Yaralanmasında Ozon’ nun Nöroprotektif  Etkinliğinin Araştırılması Yürütücü: Dr. Murat Sayın, Araştırmacı: As.Dr.Gökhan Gürkan

K. Ödüller

1.     Türk Omurga Derneği yurt dışı eğitim bursu 3 aylık  . (Prof.Dr. Peter Varga-Budapeşte Macaristan Kasım 2014-Şubat 2015)

2.     En iyi poster üçüncülük

Umur AŞ, Sayın M,Temiz C, Selçuki M :Büyük İntrakranial Araknoid Kistlerde Tedavi Seçenekleri:Olgu Sunumu 2.Hidrosefali Sempozyumu 25-27 Mayıs 2007 Çeşme Özet Kitabı Sayfa 11

L. Sertifika Ve Rotasyon

1.     Budapeşte Macaristan- (Deformity and sacral tumors)- Prof.Dr. Peter Varga (Türk omurga derneği bursu ile Kasım 2014-Şubat 2015.

2.     USA University of Miami Department of Neurosurgery Skull Base surgery (Jack Morcos)Haziran –Temmuz 2014. Visiting fellow

3.     European Spine  Diploma-  September 2012( 4 kurs ve sınavlar sonucu)

4.     European Institute of Telesurgery Minimal Access Surgery Microscopic and Endoscopic Approaches to the Skull Base. 19-21 January 2011. Strasbourg- France

5.     European Neurosurgical Exam (EANS BOARD) 2009 Prague, Czech Republic.

6.     Deney Hayvanları kullanımı sertifikası-2009 ( En son yönetmeliğe uygun)

7.     EANS completion of 4 year cycle of training courses. September 2008 Antwerp Belgium.

8.     Certificate of Advanced Training on Functional Neurosurgery. May 26-27th 2008 Tenningen, Germany.

9.     Ankara Üniversitesi Nöroşirürji AD rotasyonu (6 ay) 2006.

M. Uluslararası Kurslar

1.     Stichless Spine Surgery Under Local Anestesia for Lumbar Fuctional Spinal Unit. Live Surgery Handson Operative Training Program. 17-22 October 2019 Mumbai- India

2.     International Unilateral Biportal Endoscopic Spine 2nd Meeting September 5-7 2019,

3.     Sacral Neuromodulation Workshop with Live Surgery7-8 December 2018, Izmir

4.     8th Microsurgery course: Hands on Microvascular anastomosis,7-10 January, 2017, Istanbul

5.     7th  microsurgery course: Hands on White Matter dissection and live surgery. June 19-24 2016. Istanbul

6.     5th Spine Deformity Solutions: A Hands-On Course, October 22-24, 2015. Istanbul, Turkey. SRS

7.     2nd Clinical Neuroscience Course(Progress in deep brain stimulation in movement disorders, epilepsy and psyciatric disrders), August 6-8, 2015, Samsun, Turkey

8.     AOSpine Advanced course , 10-11 April 2015, Izmir

9.     AOSpine Principles symposium-Degenerative Spine 28-29 March 2015, Bursa ,Turkey.

10.  Posterior Osteotomi Teknikleri Kadavra Kursu 23-24 Eylül 2013, Antalya

11.  Sagittal Balance; Master Course 31 March 2013 Izmir

12.  Anterior Spinal Endoscopy Live Surgery Workshop. Minimaliss, February 7 Sevilla Spain

13.  Principles in the Surgical Management of Adult & Pediatric Spinal Deformity February 20-23, 2013. Burr Ridge, IL, USA

14.  Preview SRS course. Xth International Turkish Spine Congress. 17-20 April 2013, Kapadokya.

15.  Eurospine Diploma Course 2011-2012 (Modules 1-5)

16.  International Training Course for Full Endoscopic Operations of the Lumbar Spine. June 3,2012 Istanbul

17.  ISIS Radiofrequency Procedures Bio-Skills Lab. November 12-13, 2011 Amsterdam, Netherlands

18.  ISIS Lumbar Bio-skills Lab May 21-22, 2011 Amsterdam Netherlands.

19.  ISMISS Precongress Cadaver Hands on workshop on Foraminal and Endoscopic Spinal Anatomy. April 1, 2011, Antalya Turkey.

20.  International course for percutaneous Endoscopic Spine Sugery and Complimentary Minimally Invasive Techniques 27-28 January.2011 Zurich Switzerland

21.  EANS Spine Course part II Toracolumbar 30 November- 3 December 2010 Barcelona-Spain

22.  EANS Spine Course Part I Cervical Spine. 19-22 October 2009. Barcelona- Spain

23.  EANS European Training Course in Neurosurgery on Tumour. September 2008. Antwerp Belgium

24.  EANS European Training course on Vascular Neurosurgery. 17th-21th June 2007. Lisbon Portugal

25.  EANS Research Course- Methodology of Research and Publication, June 15-16, 2007. Lisbon Portugal

26.  EANS European Course in Neurosurgery on Spine and Peripheral Nerve 19-23rd February 2006. Luxembourg

27.  EANS European Course in Neurosurgery on Epilepsy, Pain ,Neuromodulation and head injury. 20th to 24th February 2005, Prague, Czech Republic

N. Ulusal Kurslar

1.     TND spinal deformite kursu, 11 haziran 2016, Istanbul.

2.     “Sagittal Balance Master” course. 29 Ekim 2015, Antalya.

3.     Lomber Minimal invaziv cerrahi Kursu, 6 şubat 2015, Istanbul.

4.     TND Pediatrik Nöroşirürji 6. Dönem 2. Kurs. 30 Nisan-3Mayıs 2014, Gaziantep.

5.     Lomber dejeneratif hastalıklarda minimal invziv yaklaşımlar,19 Nisan 2014, İstanbul.

6.     “Aproaches to vascular lesions”  premeeting course april 4, 2014

7.     TOD, İntraoperatif Multimodal Monitörizasyon Kursu, 29.Aralık.2013 İstanbul

8.     Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu 27-30 Haziran 2013, Manisa

9.     Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirürji Kursu 6. Dönem 1. Kurs 9-12 Mayıs 2013

10.  TND Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu İlkbahar Sempozyumu 29- 31 Mart 2013 Denizli

11.  Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu, 30 Kasım-2 Aralık 2012, İzmir

12.  TND Pediatrik Nöroşirürji Kursu. 29 Mart- 1 Nisan 2012. Manisa

13.  TND Dr. Mehmet Zileli 11. İleri Spinal Cerrahi Kursu.23-25 Aralık 2011. İzmir

14.  IUTF Tam Endoskopik lomber Disk Cerrahisi Kursu. 2-3 Aralık 2011. İstanbul

15.  TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz okulu II. Kursu 3-6 Temmuz 2011 Sapanca.

16.  TND Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu. 3-5 Aralık 2010. İzmir

17.  TNDStereotaktik, fonksiyonel, ağrı ve epilepsi Cerrahisi eğitim ve öğretim grubu Sonbahar çalıştayı“stereotaksi; temel bilgiler ve uygulamalı çalıştayı 16-17 Ekim 2010 Kayseri

18.  TND Perkutan Ağrı Cerrahisi Girişimleri Kadavra Çalıştayı. 1-2 Mayıs 2010. Denizli.

19.  TND pediatrik Nöroşirürji “Hidrosefali ve Spinal Disrafizm Kursu” 1-4 Nisan 2010 Kocaeli.

20.  TND Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi 9. Kursu. 20-22 Kasım 2009. İzmir

21.  II. Nöroendoskopi Kursu ve I. Şant Okulu. 7-9 Mayıs 2008. İzmir

22.  TND “Kafa Travmaları, Ağrı ve Fonksiyonel Nöroşirürji” kursu 11-14 Mart 2008 Çeşme

23.  Albert Rhoton Jr M.D. Doğru güvenli Etkin Nöroşirürji Diseksiyon Kursu. 4-7 Mart 2006 Ankara

24.  AUTF “Spinal Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Kursu” 1-2 Aralık 2005, Ankara

25.  TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubunun “Spinal Cerrahide Temel Bilimler Yaz Okulu. 07-10 Temmuz 2005. Gümüldür.

26.  Temel İstatistik Analiz eğitim programı. 9 Mayıs 2004. İzmir

O. Uluslararası Toplantılar.

1.     I.st Bosnia and Herzegoninia Türkiye Spine Meeting 21st December 2019. Sarajevo Bosnia (İnvited speaker)

2.     XI’th International Turkish Spine Congress, April 29-May 3, 2015, Çeşme,Izmir

3.     ISMISS Minimal Invasive Spine Surgery and Interventional Treatments April 1-3 2011, Antalya-Turkey

4.     3rd international symposium on Microsurgical Anatomy, 5-8 November 2006 Antalya- Turkey

P. Ulusal Toplantılar

1.     Yaşlanan omurga Sempozyumu 31 Ekim 3 Kasım 2019 Antalya

2.     TND 33 Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2018 Antalya

3.     Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu 26-29 Eylül 2018 Bodrum

4.     TND 32 Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2018 Antalya

5.     TND 31. Bilimsel Kongresi 29 Mart 4 Nisan 2017 Antalya

6.     TND 30. Bilimsel kongresi, 8-12 Nisan 2016,

7.      Antalya

8.     60. Yıl onuruna Ege Üniversitesi Beyin ve Fonksiyonel ve kognitif  mikrocerrahi anatomisi sempozyumu , 5 Haziran 2015, Izmir, Çeşme İzmir

9.     Ege Üniversitesi endoskopik kafa tabnı cerrahisi sempozyumu, 28 Mart 2015, Izmir

10.  TND Spinal deformiteler sempozyumu, 29-31 Ekim 2015, Antalya

11.  TND Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu, 25-28 Eylül 2014

12.  Türk Omurga Derneği Deneyim ve Kanıt I. Toplanı 17 Kasım 2012, İstanbul.

13.  TND  spinal cerrahi grubu “Füzyon Sonrası Sorunlar” paneli 19 Mayıs 2012, Mersin

14.  SSCD Bahar Sempozyumu Nöroşirürjide Endoskopik Girişimler 4-5 Mayıs Kocaeli,

15.  TND 25. Bilimsel Kongresi. 22-26 Nisan 2012. Antalya

16.  TND Nöroonkoloji Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sonbahar Sempozyumu 17-18 Aralık 2010 İstanbul

17.  TND  Genç Nöroşirürjenler Sonbahar Sempozyumu 17-18 Aralık 2010. İstanbul

18.  TND “Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon” sempozyumu. 28-31 Ekim 2010, Antalya

19.  TND 24. Bilimsel Kongresi. 14-18 Mayıs 2010. Antalya

20.  TND 23. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2009 Girne KKTC

21.  CBUTF MSE toplantısı “Kanser ağrısı”sempozyumu  9 Nisan 2007 Manisa

22.  EUTF “Kronik ağrıda Tedavi Yaklaşımları” 24 Kasım 2006 İzmir

23.  TND 20. Bilimsel Kongresi.28 Nisan 2 Mayıs 2006. Antalya

24.  TND 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004. Antalya

25.  TND  Spinal Travmalar  toplantısı. 28 Şubat 2004. Manisa.

Dernek Üyelikleri:

1.     Türk Nöroşirürji Derneği (TND)

2.     TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu (SPSG)

3.     Türk Omurga Derneği (TOD)

4.     European Society of Neurological Surgeons (EANS)

5.     Scoliosis research society (SRS)

6.     AO Spine

7.     İnternational Society For Minimal İnvasive Spine Surgery (ISMISS)

8.     International Spine InterventionSociety (ISIS)