Full Endoskopik Diskektomi (Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı)

Home Full Endoskopik Diskektomi (Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı)
Full Endoskopik Diskektomi (Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı)

Full endoskopik diskektomi bel fıtığı cerrahisi tekniklerinde en yeni yöntemlerden biridir. Endoskopik cerrahi endoskop adı verilen alet aracılığıyla uygulanır. İki tür yöntemle uygulanır. İlk yöntem belin yan tarafından uygulanır ve “Transforaminal Girişim” adı verilir. İkinci yöntem ise belin arka tarafından uygulanır ve “İnterlaminar Girişim” adı verilir. Endoskop 5mm’lik  küçük kesi içinden doğrudan fıtık alanına gönderildiği için kasların sıyrılması, kemik dokunun çıkartılması gerekmez. Böylece hasta aynı gün taburcu olup çok kısa zamanda normal yaşamına dönebilir.

Endoskopik cerrahinin bir diğer yararı da kullanılabilecek anestezi yöntemleridir. Yandaş hastalıklar ya da ileri yaş nedeniyle anestezi riski olan veya anestezi almaktan korkan hastalarda lokal anestezi ile uygulanabilir. Bu durumda sadece endoskobun giriş alanı uyuşturularak ameliyat gerçekleştirilir.

Endoskopik cerrahinin bir diğer yararı da nüks eden hastalarda kolaylıkla uygulanabilmesidir. Daha önce mikro cerrahi yöntemle ameliyat olmuş ve ardından nüks gelişen hastalarda yeniden mikro cerrahi uygulaması risklidir. Bu durumda endoskopik cerrahi kolaylıkla uygulanabilir ve mikro cerrahi yöntemin yeniden uygulanmasına göre daha az risklidir.

Endoskopik ameliyatın avantajları nelerdir:

Her iki teknikte de hastanın dokularına herhangi hasar verilmez.
Kemik ve yumuşak dokulara dokunulmadığı için ameliyat sonrasında dokularda yapışıklık problemi olmaz.
Kanama olmadığı için kan verilmesi vb. sorunlar yaşanmaz.
Transforaminal teknik lokal anestezi altında, sadece endoskobun girdiği cilt alanı uyuşturularak yapılabilir. Böylece özellikle ileri yaşta ve yandaş hastalıkların var olduğu durumlarda genel anestezi riski ortadan kaldırılmış olur.
Hastalar aynı gün taburcu olabilirler.
Çalışma yaşamına dönüş süresi kısadır.
Kozmetik etki hemen hiç yoktur.

Hangi hastalara uygulanamaz?

Bel fıtığının yanı sıra, aynı bölgede dar omurilik kanalı, omurga kayması, omurga kırığı ve çıkığı olan hastalarda, fıtığın uzun süreli olup sertleşip kemikleştiği veya ender de olsa hastanın anatomik yapısının iki tekniğe de uygun olmadığı durumlarda endoskopik cerrahi uygulanmaz.  Bu hastalarda “UBE” Unilateral Biportal Endoskopik Dekompresyon ameliyatını uyguluyoruz.