Omurilik Tümörü Ameliyatları

Anasayfa Omurilik Tümörü Ameliyatları
Omurilik Tümörü Ameliyatları

Omurilik tümörleri omurga tümörlerinden tamamen farklı bir gruptur ve sadece beyin cerrahinin uzmanlık alanına girer. Omurilik zarından, sinir kılıfından ya da omuriliği oluşturan sinirlerden kaynaklanırlar.  Bu tümörlerde ağrı nispeten daha az görülür ve daha hafiftir. Ancak hemen yanındaki omurilik ve sinirlere baskı yaptığında uyuşukluk, kuvvetsizlik gibi şikâyetleri oluşturma riskleri çok daha fazladır.

MR incelemesi ile tanı konulduklarında tedavisi ameliyattır. Omurilik zarından ya da sinir kılıfından kaynaklanan (genellikle menenjiom ve schwannoma) tümörler iyi huyludur ve tümörün tamamen temizlenmesi mikrocerrahi tekniği ile mümkün olmaktadır. Omuriliğin tam içinde olan tümörlerin (genellikle astrositom ve ependimom) cerrahisi biraz daha kritiktir. Mikrocerrahideki gelişmeler ile ve “Nöromonitörizasyon” olarak adlandırılan ameliyat anında hastanın sinir fonksiyonlarının takip edilmesine olanak veren yardımcı cihaz ile bu ameliyatlar riski en aza indirerek yapılmaktadır.

Bazı hastalarda ise tümörün tamamen çıkarılması çok riskli olabilir ve sadece parça (biyopsi) alınıp tümörün adı konulduktan sonra diğer tedavi yöntemlerine başvurulabilir.

İyi huylu olan menenjiom ve scwannomda cerrahi tedavi  ile tümörün tam çıkarılması yeterlidir ve ek tedavilere ihtiyaç yoktur. Omuriliğin içinden kaynaklanan tümörlerde ise tümörün dercesine göre tedaviye radyoterapi eklenebilir.