Periferik Sinir Cerrahisi( Karpal Tünel Sendromu, Kubital Tünel Sendromu, Tarsal Tünel Sendromu)

Anasayfa Periferik Sinir Cerrahisi( Karpal Tünel Sendromu, Kubital Tünel Sendromu, Tarsal Tünel Sendromu)
Periferik Sinir Cerrahisi( Karpal Tünel Sendromu, Kubital Tünel Sendromu, Tarsal Tünel Sendromu)

Periferik sinir nedir?
İnsan sinir sistemi dört bölümden oluşur: Bunlar, beyin, spinal kord, otonomik sinir sistemi ve periferik sinir sistemidir. Periferik sinirler kablo şeklinde yapılar olup sinir lifleri denilen demetlerden oluşmuşlardır ve vücudun belli bölümünden bilgileri spinal korda aktarır veya spinal korddan emirleri vücudun belli bölgelerine aktarir. Telefon kabloları gibidir.

Periferik sinirin fonksiyonu
Periferik sinirin temel fonksiyonu spinal korddaki sinyalleri vücudun geri kalan kısmına, buradaki duyu sinyallerini ise spinal korda ulaştırmaktır.

Örneğin işaret parmağımızı hareket ettirmek istersek beyinden bu istek spinal korda (omurilik) oradan periferik sinirler yolu ile işaret parmağımızı hareket ettirecek kaslara emir iletilir ve kaslar kasılarak parmak hareket eder. Periferik sinir içindeki sinirler akson adi verilen ve bir metre uzunluğa kadar ulaşabilen lifler yardımı ile bu sinyalleri kasa ulaştırır. Bütün bu olay saniyenin onda biri sürede olur. Bazı periferik sinirler, örneğin siyatik sinir 1 cm kalınlığa erişirken bazılarını görmek için mikroskoba ihtiyaç vardir.

Periferik sinir yaralanması ve iyileşmesi
Santral sinir sistemindeki beyin ve spinal kordun yaralanmalarında iyileşme oldukça kısıtlıdır, buna karşılık periferik sinirde iyileşme kapasitesi oldukça yüksektir. Tamamen hasarlanmış periferik sinirlerde bile iyi ve zamanında yapılan tamirler sonrasında, hastada herhangi bir sekel kalmayacak derecede iyileşme olabilir.
Periferik sinir kesildiğinde sinirin kesilen yerin altında kalan sinir bölümü erimeye baslar buna “Wallerian Degeneratin” denir. Sinir tamir edildiğinde kesinin üzerinde kalan sağlam kişim aşağıya Wallerian dejenerasyona uğrayan kısma doğru ilerler. Bu büyüme hızı yaklaşık olarak günde 1 milimetre kadardır. Bu yaklaşık olarak ayda 3 cm yilda 36 cm kadardir. İyileşen sinir kasa ulaştığında kaslarda hareket tekrar baslar. Bu süreç bazen aylar sürer ve bu nedenle kaslarda atrofi denilen erime görülür.
Bu zaman faktörünün bilinmesi çok önemlidir bu nedenle hastaların sabırlı umutlarını kaybetmeden beklemeli ve pasif egzersiz yaparak ilgili eklemin hareketsizlikten donmasinin engellemesi gerekmektedir.